Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 4 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1NL: Về nơi đây

2-SH: Chiều tím

3-ĐC : TV 145: Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ

4-Alleluia  1

5-DL: Dâng trọn cuộc đời

6-HL: 1-Bài ca trên núi.   2-Cũng một kiếp người

7-KL:Ta ra về

Alleluia 1 va 2
baicatrennui
Cau dap TV 145 (2)
chieu-tim-lm-duy-thien
Cung mot kiep nguoi (Cung mot kiep nguoi co nguoi di tim chan ly...)
DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...)
Ta ra ve A.V
Ve noi day (Chung con ve noi day dang ngan tieng ca...)