Các Bài Hát Thánh Lễ CN 5 Mùa Chay C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  5c-Mc : Người Phụ Nữ Ngoại Tình

1-NL: Lên đền Ngài

2-SH: Nguyện Chúa Chí Ái

3-ĐC : TV 125

4-DL: Dâng lễ 1

5-HL: 1- Chuyện tình người phụ nữ 1 và 2 .   2-Chút lòng con

6-KL: Ra về an bình

Cau dap TV 125
ChutLongSon_ht
Chuyen tinh mot nguoi phu nu-(2)
Chuyen tinh nguoi phu nu-(1)
DangLe1_plh
lendenNgai-tn
nguyenchuachiai
raveanbinh