Các Bài Hát Thánh Lễ – CN 7 TN Năm A (Gợi Ý) – File PDF

print

1-NL: Cùng bước

2-SH: Chúa nhân từ

3-ĐC :  TV 102

4-Alleluia  3

5-DL: Dâng lên ngài 1

6-HL: 1-Cho con biết yêu thương.  2-Kinh hòa bình

7-KL: Đem Tin mừng

138-Dang len Ngai 1 pdf Alleluia 3 Cau dap TV 102 (CN 3 MC) Cho con biet yeu thuong (Cho con biet yeu thuong tron doi...) ChuaNhanTu_kl Cung buoc DemTinMung_mr Kinh Hoa Binh (KL)