Các Bài Hát Thánh Lễ CN VIII TN C (Gợi Ý) – File PDF

print

Chúa  Nhật  8 TN C :  Tự  Xét  Mình  Trước

1-NL: Bao êm đềm.

2-SH: Chiều tím

3-ĐC : TV 91

4-Alleluia 2

5-DL: Lời trầm hương

6-HL: 1-Lắng nghe Lời Chúa.2-Cho con biết ăn năn

7-KL: Xin tri ân

xintrian-at
loitramhuong
langngheloichua_nd
choconbietannan
chieu-tim-lm-duy-thien
Cau dap TV 91
Bao em dem
Alleluia 1 va 2