Các Bài Hát Thánh Lễ Gợi Ý: Lễ Các Thánh & Lễ Cầu cho Các Linh Hồn

print

LỄ  CÁC  THÁNH ( 1-1 )

1-NL : Trèo lên cao sơn.

2-SH : Chút lòng son.

3-ĐC :  TV.23

4-Alleluia lễ các Thánh

5-DL : Dâng trọn cuộc đời

6-HL : 1-Bài ca trên núi.  2-Mừng các Thánh

7-KL: Ca mừng các Thánh

 

LỄ CÁC LINH HỒN ( 2-11)

1-NL : Người ơi nhớ chăng

2-SH : Từ vực sâu.

3-ĐC : TV 24

4-Alleluia- Cầu hồn

5-DL : :Lời chân thành

6-HL : Sự sống thay đổi.  2- Xin Ngài thương con

7-KL : Lạy Mẹ xin thương.  Hay Từ chốn luyện hình

Alleluia - Le Cac Thanh Nam Nu Alleluia- Cau hon baicatrennui-nd camungcacthanh-hc Cau dap TV 23 -le cac thanh Cau dap TV 24 va 2 Le Cac dang (2) ChutLongSon_ht DangTronCuocDoi_pxc (Xin dang len dang tron cuoc doi...) LoiChanThanh_kl mungcacthanh-hd Nguoi oi nho chang susongthaydoimakhongmatdi TreoLenCaoSon tuchonluyenhinh xinNgaithuongcon