Cảm Nhận Về Thần Học Nhập Môn

print

Cảm Nhận Về Thần Học Nhập Môn

 

Bước vào Thần học nhập môn

Lòng đầy phấn khởi tâm hồn say mê

Mắt nhìn miệng đọc tay phê

Tinh thần thanh thoát tràn trề hồng ân.

 

Thần học không nghĩa học thần

Mà là học Chúa muôn phần vinh quang

Ngài là một Đấng cao sang

Ngọc ngà châu báu bạc vàng kém xa.

 

Thần học mở mắt chúng ta

Nhận ra Thiên Chúa là Cha của mình

Thần học hai chữ thân tình

Tình cha nghĩa tử tâm linh nhiệm mầu.

 

Đức tin hãy lấy làm đầu

Giữ cho đức ái thật sâu tâm hồn

Đức cậy luôn mãi trường tồn

Cùng Chân Thiện Mỹ xác hồn hồng ân.

 

Thần học hướng đến tha nhân

Dạy ta mục vụ quên thân giúp đời

Hướng về hạnh phúc nước trời

Thực thi thánh ý Ngôi Lời muôn nơi.

 

Thầy Gs Nguyễn

 ****

 

Nhập môn Thần học tuyệt vời

Bao la kiến thức một đời khắc ghi

Tôn vinh Thiên Chúa uy nghi

Ban người Cha giáo thông tri tận tình.

 

Tuyệt vời Thần học Thánh Kinh

Dạy cho con biết tôn vinh Ngôi Lời

Chúa Cha hằng hữu cao vời

Thánh Thần Thiên Chúa rạng ngời ánh quang.

 

Phụng vụ Thần học khai hoang

Mở mang trí tuệ muôn vàn ơn thiêng

Chữ hậu se kết chữ tiên

Yêu người mến Chúa bình yên tâm hồn.

 

Mục vụ Thần học nhập môn

Điều con tâm đắc trong môn học này

Bao nhiêu bài học thật hay

Để con ghi khắc mai này dấn thân.

 

Thầy Gb Phạm