Cáo Phó Bà Cố Anna Hồ Thị Xinh

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

Bà Cố Anna Hồ Thị Xinh

Là thân mẫu Cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh,

Cha sở họ đạo Đất Sét Hạt Bạc Liêu

Được Chúa gọi về lúc 5g15 ngày 04 tháng 01 năm 2019.

Hưởng thọ 71 tuổi

Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Hòa Thượng Hạt Sóc Trăng

vào  lúc 09 giờ Thứ Hai, ngày 07 tháng 01 năm 2019.

  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Matia

Kính Báo

MVTT/ GPCT