Cáo Phó Bà Cố Anna Trần Thị Bảy

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

BÀ CỐ ANNA TRẦN THỊ BẢY,

 

Là thân mẫu của Soeur Anne-Marie Nguyễn Thị Kim Phương

 Trưởng Cộng Đoàn Vinh Phát.

 

Bà Cố qua đời  lúc 12g00 ngày 26/11/2019. Hưởng thọ 84 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 08g00

ngày 30/11/2019 tại Nhà Thờ Thới Lai – Giáo Phận Cần Thơ

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Anna

                                                           Kính báo

                                                          Văn Phòng Hội Dòng