Cáo Phó Bà Cố Anna Trần Thị Tuyết Mai

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Bà Cố Anna

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

Sinh năm 1957

 

Là thân mẫu của Soeur Têrêsa  Đậu Thị Mai Trâm,

hiện đang phục vụ tại  Họ đạo Nam Hải – Giáo phận Cần Thơ

 

Qua đời lúc 07g15 ngày 10/01/2020

tại  Vinh Hòa – Buôn Mê Thuột.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại

Nhà Thờ Giáo xứ Vinh Hòa – Gp. Buôn Mê Thuột,

lúc 06g30 Thứ Hai 13/01/2020.

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cố Anna

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 

 Kính báo

                                                          Văn Phòng Hội Dòng