Cáo Phó Bà Cố Anna Trương Thị Đàng

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

xin kính báo:

Bà Cố Anna Trương Thị Đàng

Thân Mẫu của

Soeur Emanuel Đỗ Bích Phương

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

 

đã về Nhà Cha ngày Thứ Tư  lúc 17g00 ngày 09/12/2018

Hưởng Thọ 75 Tuổi

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ  Trà Lồng

lúc 09g00 Thứ Tư ngày 12/12/2018

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Bà Cố Anna

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Kính báo

 BBT/WCT