Cáo Phó Bà Cố Lucia Trần Thị Hoa

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

Bà Cố Lucia Trần Thị Hoa

Sinh năm 1932 thuộc Họ đạo Trà Canh.

Đã được Chúa gọi về với Chúa vào lúc 5 giờ sáng Thứ Ba ngày 16.10.2018

Là thân mẫu của Lm. Viên Ân Trần Công Nghiệp

hiện đang phục vụ tại đan viện Xitô Phước Lý

Là dì của Sr Maria Vân Sương dòng MTG Cần Thơ

Nghi thức tẫn liệm 17 giờ Thứ Ba ngày 16.10.2018

Thánh lễ an táng 8 giờ Thứ Năm ngày 18.10.2018

tại nhà thờ Trà Canh, giáo hạt Đại Hải, Gp Cần Thơ.

Sau thánh lễ an táng linh cửu sẽ được đưa đi hỏa táng.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Lucia

Kính Báo

MVTT/ Hạt Đại Hải