CÁO PHÓ ‘BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ HỌC

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

BÀ CỐ MARIA LÊ THỊ HỌC

Là thân mẫu Soeur Marie Anne Nguyễn Ngọc Hữu,

đang phục vụ tại Cộng Đoàn Chánh Tòa Cần Thơ

được Chúa gọi về lúc 13g40 ngày 14/11/2018 tại Tấn Mỹ, Chợ Mới An Giang.

Hưởng thọ 89 tuổi.

Nghi thức tẫn liệm 9g00 ngày 15/11/2018.

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại Thánh Đường Họ Đạo Cù Lao Giêng  – Giáo phận Long Xuyên, lúc 9g00 ngày 17 tháng11 năm 2018

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Matia

Kính Báo

Văn Phòng Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ