Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Dương

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Bà cố Maria Nguyễn Thị Dương

Sinh năm 1935

Là thân mẫu của Cha Nicôla Đỗ HoàngThọ

Cha sở Họ Đạo Mỹ Phước – Hạt Trà Lồng

 

Bà được Chúa gọi về lúc 11g55  ngày 30/06/2021

Hưởng thọ 86 tuổi.

 

Thánh lễ An Táng  được cử hành vào lúc

7g00 sáng Thứ Bảy 03/07/2021

Tại Gx Chợ Quán , Gp Sài Gòn

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà cố Maria

MVTT/Hạt Trà Lồng