Cáo Phó Bà Cố Maria Nguyễn Thị Ngợi

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Hội Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ xin kính báo:

Bà Cố

MARIA NGUYỄN THỊ NGỢI

Sinh năm 1937

 

Thân Mẫu của Nữ tu M. Gabriel Lê Thị Thanh Ngọc

Dòng Con Đức Mẹ Cần Thơ

 

đã về Nhà Cha lúc 23g30, Thứ 4 ngày 19/08/2020

Hưởng Thọ 83 Tuổi.

Thánh Lễ An Táng sẽ cử hành lúc 09g00, Thứ Bảy ngày 22/08/2020

tại Nhà Thờ Bến Dinh, Giáo Phận Mỹ Tho.

 

Xin Hiệp Ý Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Cố Maria

Được Sớm Hưởng Nhan Thánh Chúa.

 Kính báo

Văn phòng Hội Dòng.