Cáo Phó Bà cố Maria Phạm Thị Việt

print

Cáo Phó
“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”
(Ga 11,25)


Trong niềm tin vào
ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH
Xin kính báo:

Bà cố Maria Phạm Thị Việt
Sinh năm 1935, tại Hải Dương

Là thân Mẫu Sr. Maria Vũ Thị Tím – Dòng Phúc Âm Sự Sống, Giáo Phận Phan Thiết.
Đang phục vụ tại Giáo Xứ Đa Tro – Giáo Phận Phan Thiết.

Được Chúa gọi về lúc 04h20 phút, ngày 29/12/2020, hưởng thọ 85 tuổi.

Thánh Lễ an táng lúc 9 giờ 00 ngày 31/12/2020,
được cử hành tại Nhà thờ Trung Hải, Hạt Đại Hải

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Maria mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

MVTT/Hạt Đại Hải