Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Ruyến, Thân Mẫu Của Cha Giáo Giuse Trần Đình Thụy

print

Cáo Phó: Bà Cố Maria Trần Thị Ruyến,

 Thân Mẫu Của Cha Giáo Giuse Trần Đình Thụy

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 

BÀ CỐ MARIA TRẦN THỊ RUYẾN

 

Thân mẫu của Cha Giuse Trần Đình Thụy

 Cha Phó Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ

 

Đã được Chúa gọi về lúc 3g00 sáng Thứ Năm ngày 25/10/2018

Hưởng thọ 92 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 8g30 sáng Thứ Hai ngày 29/10/2018, 

tại nhà thờ Giáo xứ Châu Bình, Thủ Đức, Sài Gòn

 

XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN

CHO BÀ CỐ MARIA ĐƯỢC CHÚA ÂN THƯỞNG NƯỚC TRỜI

 

 

TGM LONG XUYÊN KÍNH BÁO