Cáo Phó Bà Cố Têrêsa Lê Thị Loan

print

CÁO PHÓ

 

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Xin kính báo:

 

BÀ CỐ TÊRÊSA LÊ THỊ LOAN

sinh năm 1948

 

Thân mẫu Sơ Marie Claire Nguyễn Thị Thùy Vân

Dòng Cát Minh Têrêsa

 

Bà Cố được Chúa gọi về lúc 23:40 ngày Thứ bảy 03/6/2023

hưởng thọ 75 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 09:00 sáng Thứ ba ngày 06/6/2023

tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Lộ 20

 

Xin  hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Têrêsa.

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính báo

BBT/WGPCT