Cáo Phó Cha Antôn Nguyễn Văn Triển

print

CÁO PHÓ

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

CHA CỐ ANTON NGUYỄN VĂN TRIỂN

Sinh ngày: 11/10/1955

Tại: Sài Gòn

đã hoàn tất cuộc đời dương thế ngày 08/10/2022

Hưởng thọ: 67 tuổi

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc

09g00 thứ Hai ngày 10/10/2022,

tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Luông, hạt Chợ Mới, Gp. Long Xuyên

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho linh hồn Cha Cố Anton

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Anton

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Long Xuyên ngày 08/10/2022

TGM kính báo

TIỂU SỨ CHA CỐ ANTON NGUYỄN VĂN TRIỂN

CHA CỐ ANTON NGUYỄN VĂN TRIỂN

Sinh ngày: 11/10/1955

Tại: Sài Gòn

Vào Tiểu chủng viện: Á Thánh Quý, năm: 1967

Vào Đại Chủng viện: Thánh Toma, Gp. Long Xuyên, năm 1974

Chịu chức linh mục ngày: 30-1-1992,

Tại: nhà thờ Chánh Toà Long Xuyên

Do Đức cha: GB. Bùi Tuần

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

1992 – 2008: Gx. Lấp Vò 

2008 – 2010: Gx. Cồn Phước

2010 – 2021: Gx. Mỹ Luông

2021- 2022: Nghỉ bệnh

Qua đời ngày: 08/10/2022

Tại: An Bình, kênh Rivêra

Lễ an táng ngày: 10/10/2022

https://www.giaophanlongxuyen.org/