Cáo Phó Ông Cố Phêrô Đinh Văn Sơn

print

CÁO PHÓ

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

 

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông Cố Phêrô Đinh Văn Sơn

Sinh năm: 1955

 

Là thân phụ của cha Fx Đinh Ngọc Triệu

Cha Phó Họ đạo  Phụng Hiệp

Là em của cha Mt. Đinh Ngọc Mừng

Cha sở Họ đạo  Hòa Thượng

 

Ông được Chúa gọi về lúc 10g30 ngày 3/9/2021

tại Họ đạo Bãi Giá

Hưởng thọ: 66 tuổi

 

Lễ an táng  lúc 17h00 ngày 4/9/2021

tại Họ đạo Bãi Giá

 

 Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phêrô

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

BBT/WGPCT