Cáo Phó Ông cố Gioakim Phạm Minh Thuận

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Văn phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Ông cố Gioakim Phạm Minh Thuận

là thân phụ của Soeur M.Norbert Phạm Thị Mỹ Lệ,

đang phục vụ tại Họ đạo Sóc Trăng , Giáo Phận Cần Thơ

 

Ông cố Gioakim đã qua đời ngày 16/12/2020

hưởng thọ 80 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ cử hành lúc:

06g30 Thứ Bảy ngày 19/12/2020

Tại Thánh đường Giáo xứ HỢP AN,

Giáo phận Sàigòn

 

Xin  hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Gioakim

được mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Kính báo

Văn phòng Tỉnh Dòng CQP Cần Thơ