Cáo Phó Ông Cố Giuse Lê Văn Điền

print

CÁO PHÓ

Ta Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

ÔNG CỐ

GIUSE LÊ VĂN ĐIỀN

Sinh năm 1941

 

Là Thân Phụ Của Cha Đôminicô Lê Văn Hội

Cha sở họ đạo Hòa Trung

Sr. Maria Bernadette Lê Thị Khoa

Dòng Dòng Chúa Quan Phòng

hiện  đang phục vụ tại cộng đoàn nhà chung Cần Thơ.

 

 

Ông Cố được Chúa gọi về lúc 1g00, ngày 03/06/2023

tại Họ đạo Phụng Tường

Hưởng thọ: 82 tuổi

 

Lễ an táng vào lúc

08h00, Thứ Hai, ngày 05/06/2023

tại Nhà thờ Phụng Tường.

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông Cố Giuse

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 Kính báo

BBT/WGPCT