Cáo Phó Ông Cố Phaolô Lê Đình Phan

print

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào 

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 Ông cố  Phaolô

LÊ ĐÌNH PHAN

sinh năm 1937,

 

Thân phụ của Soeur M.Hubert Lê Thị Lệ Dung

Trưởng Cộng đoàn Cái Trầu, Giáo phận Cần Thơ

 

 qua đời tại giáo xứ Bác Ái,

Giáo Phận Ban  Mê Thuột

lúc 16g45 ngày 20/01/2020.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại

 lúc 09g00 sáng Thứ Tư ngày 22/01/2020

tại Nhà Thờ Giáo xứ Bác Ái, Giáo Phận Ban Mê Thuột.

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phaolô

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 Kính báo

                                                          Văn Phòng Hội Dòng