Cáo Phó Ông cố Phaolô Võ Văn Sổ

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông cố Phaolô Võ Văn Sổ

Sinh năm 1943

 

Là Thân phụ của cha Gioan Võ Phương Bình, Khóa 14

Đang phục vụ tại Mỹ Xuyên

 

Ông được Chúa gọi về lúc 06g45 ngày 11 tháng 02 năm 2021.

Hưởng thọ 78 tuổi.

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc

9g00 sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 02 năm 2021

tại Gx Bắc Hải – Hạt Đại Hải

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ông cố Phaolô

 

MVTT/Hạt Đại Hải