Cáo Phó Ông cố Phê-rô Dương Thần Toả,  

print

Cáo Phó

 

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

+

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

ÔNG CỐ PHÊ-RÔ DƯƠNG THẦN TOẢ,  

 sinh năm 1952.

Là thân phụ Sr Marie Nathalie Dương Ngọc Xuyến

(dòng Chúa Quan Phòng Campuchia)

 

Ông cố được Chúa gọi về ngày 21/03/2022.

Hưởng thọ 70 tuổi.

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc

9 giờ 00, thứ năm, ngày 24/03/2022

tại nhà thờ Micae (Trung Bình – Khmer).

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố  Phê-rô.

Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

Kính báo

BBT/WGPCT