Cáo phó Ông cố Phêrô Huỳnh Ngọc Bê

print

CÁO PHÓ

Ông cố Phêrô HUỲNH NGỌC BÊ 

mới qua đời lúc 11g00 ngày 12/4/2021, hưởng thọ 82 tuổi

là thân phụ Soeur M. Estelle Huỳnh Bảo Xuyên (Tỉnh Dòng Cần Thơ).

Soeur đã phục vụ tại các Cộng đoàn thuộc Giáo Phận Cần Thơ,

hiện nay đang học thần học tại Học Viện Lâm Bích-Giáo Phận Cần Thơ.

Thánh lễ an táng được cừ hành lúc 15g30 ngày 13/4/2021 tại Gx Bình Thuận, Gp Sài Gòn

Xin hiệp lời cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố Phêrô mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

Kính báo

VPTDCT

Nữ tu: M.Vincent Nguyễn Thị Thơ