Cáo Phó  Ông cố Phêrô Trương Minh Hiếu

print

TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  &  PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

 Ông cố Phêrô Trương Minh Hiếu

Thân phụ của cha Pr. Trương Minh Khoái

cha sở Họ đạo  Đồng Lào, Hạt Trà Lồng

 

mới qua đời tại Trà Lồng

lúc 4g20 ngày Thứ Ba 04/08/2020.

Hưởng thọ 79 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 9g00 Thứ Năm ngày 06/08/2020

tại nhà thờ Trà Lồng, Gp Cần Thơ

 

Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Phêrô

mau được về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

 Kính báo

BBT/WCT