Cáo Phó Ông Cố Phêrô Vũ Văn Chi

print

CÁO PHÓ

 ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, 
hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.’ (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,

Chúng tôi xin kính báo:

 Ông Cố

PHÊ RÔ VŨ VĂN CHI,

Sinh năm 1936

Là thân phụ của Soeur

MARIA VŨ THỊ KIM DUNG,

Dòng Chúa Quan Phòng, Tỉnh Dòng Kontum,

đang học ở Philipphines.

 

Đã qua đời lúc 23h50 ngày 29/03/2019

Hưởng Thọ 83 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc

9h sáng Thứ hai, ngày 01/04/ 2019

Tại nhà thờ Từ Xá, Hạt Đại Hải

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Phêrô

Kính Báo

BBT/WCT