Cáo Phó Ông cố Tôma Nguyễn Văn Đô

print

Cáo Phó

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga 11,25)

Trong niềm tin vào

ĐỨC KITÔ TỬ NẠN VÀ PHỤC SINH

Xin kính báo:

 

Ông cố

Tôma Nguyễn Văn Đô,

sinh năm 1970

 

Thân Phụ của cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Hoàng Hải,

hiện đang là phó xứ Họ đạo Bến Bàu.

 

Ông được Chúa gọi về lúc 9h30 ngày 26 – 5 – 2024

 

Thánh Lễ An Táng lúc 15h, Thứ Ba, ngày 28-5-2024.

tại Nhà thờ Tam Sóc, hạt Sóc Trăng.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Tôma
Được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Kính báo

MVTT/Hạt Bạc Liêu