Cáo Phó Thầy Valentino Nguyễn Phước Thông

print

Cáo Phó

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ Cái Tắc xin báo tin:

Thầy Valentino Nguyễn Phước Thông

Sinh ngày 30/9/1990, Thầy tu Dòng Chúa Thánh Thần

là con của ông Gioakim Nguyễn Phước Thụy – phó chủ tịch HĐMVGX

và bà Maria Trần Thị Hà – Trưởng Dòng Ba Cát Minh

thuộc Giáo xứ Cái Tắc.

Thầy Valentine Nguyễn Phước Thông từ trần lúc 11h sáng hôm nay thứ Năm ngày 19/08/2021 tại Phi Luật Tân vì đại dịch covid-19 sau 1 tuần nằm bệnh viện.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Thầy Valentino sớm hưởng Nhan Thánh Chúa và hiệp thông trong các thánh lễ trực tuyến cầu nguyện cho Thầy.

Xin chia buồn với gia đình ông bà cố về sự mất mát này.

Thay mặt Họ đạo Cái Tắc

Kính báo

Cha sở Antôn