Cập nhật Thông tin về việc Lạc Quyên cho Quỹ “Đồng xu Thánh Phêrô”

print

Cập nhật Thông tin về việc Lạc Quyên cho Quỹ “Đồng xu Thánh Phêrô”

TGM Cần Thơ xin Cập nhật Thông tin về việc Lạc Quyên cho Quỹ “Đồng xu Thánh Phêrô” như sau:

Căn cứ vào Thông báo của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 5.9.2020:

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-bao-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-ngay-5-9-2020-40571

Trong đó ở mục 2 về việc Lạc Quyên  điều c có ghi như sau :

Vì thế xin quý cha khỏi quyên góp quỹ này trong ngày Chúa Nhật 4/10/2020.

Kính Báo

BBT/WCT