SN Trong Tuần

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 01-10/11/2018   01/11/18 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Các Thánh Nam Nữ Mt 5,1-12  02/11/18 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Cầu cho các tín hữu đã qua đời   Ga 11,17-27. 03/11/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 30 TN Th. Mác-ti-nô Po-rét, tu sĩ Lc 14,1.7-11  04/11/18 CHÚA NHẬT TUẦN 31 TN …

xem thêm

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30

Hạt Giống Nẩy Mầm – Mùa Quanh Năm – Tuần 30 Thứ Hai : Thứ Ba : Thứ Tư : Thứ Năm : Thứ Sáu : Thứ Bảy : Thứ Hai : Lc 13,10-17   A.Hạt giống… Câu chuyện này cho thấy rõ ý nghĩa giải phóng của ngày sabát : – Đương sự là một người bị bệnh đến …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 29.10 đến ngày 03.11.2018 29.10.2018. 1 30.10.2018. 2 31.10.2018. 3 01.11.2018. 5 02.11.2018. 6 03.11.2018. 8   29.10.2018 THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN Lc 13,10-17   Lời Chúa: Chẳng lẽ người con cháu ông Áp-ra-ham này lại không được cởi xiềng xích trong ngày Sa-bát sao?” (Lc 13,16). Câu chuyện minh hoạ: Có …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_

Phút lắng đọng Lời Chúa từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.2018_ 22.10.2018. 23.10.2018. 24.10.2018. 25.10.2018. 26.10.2018. 27.10.2018.   22.10.2018 THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN Lc 12,13-21   Lời Chúa: “Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20) Câu chuyện minh họa: Murray Garsson và em trai của mình sở hữu 75 triệu đôla thời chiến tranh …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 29 Thường Niên 2018 – Lm Seoka Chúa Nhật Truyền Giáo. Kỹ Thuật 3 Giảm 3 Tăng Trong Truyền Giáo. Nên Giống Chúa Giêsutrong Nhiệm Vụ Truyền Giáo. Thứ hai: Lc 12, 13-21. Thứ ba: Lc 12, 35-38. Thứ tư: Lc 12, 39-48. Thứ năm: Lc 12, 49-53. Thứ sáu: Lc 12, 54-59. Thứ bảy: …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 15.10 đến ngày 20.10.2018 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ TƯ TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN. THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN.   15.10.2018 THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN Thánh Têrêsa Trinh nữ, tiến …

xem thêm

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên 2018 – Lm Seoka

Suy Niệm Lời Chúa Tuần 28 Thường Niên 2018 – Lm Seoka CHÚA NHẬT XXVIII TN B.. Thứ hai: Lc 11, 29-32. Thứ ba: Lc 11, 37-41. Thứ tư: Lc 11, 42-46. Thứ năm: Lc 10, 1-9. Thứ sáu: Lc 12, 1-7. Thứ bảy: Lc 12, 8-12. CHÚA NHẬT XXVIII TN B Có lẽ khát vọng lớn nhất của con …

xem thêm

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/10/2018

5 Phút Lời Chúa Từ 11-20/10/2018   11/10/18 THỨ NĂM TUẦN 27 TN Th. Gio-an XXIII, giáo hoàng Lc 11,5-13. 12/10/18 THỨ SÁU TUẦN 27 TN Lc 11,14-26. 13/10/18 THỨ BẢY TUẦN 27 TN Lc 11,27-28. 14/10/18 CHÚA NHẬT TUẦN 28 TN – B Mc 10,17-30. 15/10/18 THỨ HAI TUẦN 28 TN Th. Tê-rê-xa Giê-su, tiến sĩ Hội Thánh Lc …

xem thêm

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.201

Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 08.10 đến ngày 13.10.2018   08.10.2018  09.10.2018. 10.10.2018. 11.10.2018. 12.10.2018. 13.10.2018.   08.10.2018 THỨ HAI TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN Lc 10,25-37   Lời Chúa: “Ai là người thân cận của tôi” (Lc 10,29) Câu chuyện minh hoạ: Ngày 30.09.1978, một chuyến xe lửa đi Colombia bị trật đường rầy. Tai nạn là 10 người …

xem thêm