Mục Vụ Gia Đình

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?  

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 8: Cần phân định những gì?   Chúng ta đã xác định mục tiêu và cách thức của sự phân định trong tiến trình Đồng hành với các cặp hôn nhân hay sống chung. Bây giờ chúng ta có thể hướng tới thực hành trong thực tế. Chúng ta thấy ở đây ít …

xem thêm

Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ

07.07.2019 – Chúa nhật XIV Thường niên – Lc 10,1-12.17-20 Gia Đình Thực Thi Sứ Mạng Tông Đồ Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Chúng con xin chúc tụng, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã chọn và sai các môn đệ đi loan …

xem thêm

Gia Đình Trung Thành Theo Chân Chúa

30.06.2019 – Chúa nhật XIII Thường niên – Lc 9,51-62 GIA ĐÌNH TRUNG THÀNH THEO CHÂN CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì bao ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên các gia đình và giáo xứ chúng con. Được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa giây phút này, chúng con cảm nhận được tình thương …

xem thêm

Gia Đình Sống Tình Yêu Trao Ban  

23.06.2019 – Lễ Mình Máu Chúa Kitô – Lc 9,11b-17 Gia Đình Sống Tình Yêu Trao Ban   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện và âm thầm dạy bảo chúng con bằng Lời hằng sống của Chúa. Lời giúp chúng con hiểu biết về mầu …

xem thêm

Gia Đình Sống Tình Yêu Hiệp Nhất

16.06.2019 – Lễ Chúa Ba Ngôi – Ga 16,12-15 Gia Đình Sống Tình Yêu Hiệp Nhất Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin kính và thờ lạy Chúa đang ngự trong Bí Tích Tình Yêu giữa chúng con đây. Lạy Chúa, nơi Bí Tích Thánh Thể, chúng con cảm nghiệm được sự ngọt ngào của tình yêu Ba Ngôi …

xem thêm

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 7: Cách Thức Phân Định Đức Thánh Cha Phanxicô nói «các Mục tử không thể cảm thấy hài lòng chỉ bằng cách áp dụng các luật luân lý cho những người sống trong những hoàn cảnh “bất qui tắc” » (AL 305).  Do hoàn cảnh hoặc có thể bởi các yêu tố giảm …

xem thêm

Vâng Theo Sự Hướng Dẫn Của Chúa Thánh Thần

09.06.2019 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Ga 20,19-23 VÂNG THEO SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA THÁNH THẦN Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa vì Chúa luôn yêu thương gia đình chúng con. Chúa đã đến với nhân loại để đem nhân loại trở về sống trong tình nghĩa với …

xem thêm

Gia Đình Sống Chứng Nhân Cho Chúa

02.06.2019 – Lễ Chúa Thăng Thiên – Lc 24,46-53 Gia Đình Sống Chứng Nhân Cho Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tâm tình cảm tạ, gia đình giáo xứ chúng con xin dâng lên Chúa giờ chầu này. Chúng con xác tín rằng: Chúa đã sống lại và lên trời, đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại. …

xem thêm

Gia Đình Tuân Giữ Lời Chúa

26.05.2019 – Chúa nhật VI Phục Sinh – Ga 14,23-29 GIA ĐÌNH TUÂN GIỮ LỜI CHÚA Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Vì yêu thương Chúa đã nhập thể và chết trên thập giá để cứu độ chúng con, và Chúa còn nuôi sống chúng con bằng Lời và Thánh Thể …

xem thêm

Nghệ Thuật Nhượng Bộ Trong Đời Sống Hôn Nhân Gia Đình

Nghệ thuật nhượng bộ trong đời sống hôn nhân gia đình Ngày nay, người ta nói nhiều đến “Nghệ thuật nhượng bộ” trong đời sống hôn nhân gia đình, coi đó như là một giải pháp rất hiệu quả nhằm giải quyết các mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng. Nhượng bộ không phải là thái độ yếu thế, …

xem thêm