Mục Vụ Gia Đình

Cách chữa ghen tương trong gia đình

Cách chữa ghen tương trong gia đình (Bài viết được khai triển trong ánh sáng của Tông huấn: Niềm Vui Của Tình Yêu số 95-96) Không biết từ khi nào người Việt Nam lại quan niệm: “vợ đẹp là vợ người ta”? Không! Vợ đẹp là vợ của chồng cô ấy chứ. Thực ra, quan niệm ấy muốn đề cập …

xem thêm

Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa

03.11.2019 – Chúa nhật XXXI Thường niên – Lc 19,1-10 Gia Đình Khao Khát Gặp Chúa Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy và cảm tạ Chúa, Đấng giàu lòng thương xót đang hiện diện trước chúng con đây. Cậy tin vào lòng Chúa bao dung, chúng con ngước trông và khát khao được Chúa đoái thương như …

xem thêm

Gia Đình Sống Khiêm Nhường

27.10.2019 – Chúa nhật XXX Thường niên – Lc, 18,9-14 Gia Đình Sống Khiêm Nhường Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con trong Bí tích tình yêu. Chúa đã đến và ở lại với chúng con chỉ vì yêu chúng con, và Chúa đã hạ mình xuống để nâng chúng con …

xem thêm

Gia Đình Sống Và Làm Chứng Cho Tin Mừng

20.10.2019 – Chúa nhật XXIX Thường niên – Lc 24,46–53 Ngày thế giới cầu nguyện cho việc truyền giáo Gia Đình Sống Và Làm Chứng Cho Tin Mừng Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được biết Chúa và được nghe Tin Mừng của Chúa thật là một hồng ân lớn lao mà chúng con đã được lãnh nhận. Chúng con xin …

xem thêm

Gia Đình Sống Tâm Tình Cảm Tạ Tri Ân

13.10.2019 – Chúa nhật XXVIII Thường niên – Lc 17,11-19 Gia Đình Sống Tâm Tình Cảm Tạ Tri Ân Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với lòng cảm mến tri ân, chúng con xin cung kính thờ lạy, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúa đã ban cho chúng con sự sống và muôn vàn hồng ân, cho chúng con niềm …

xem thêm

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 11: Tiến đến Hội nhập trọn vẹn

Gợi ý mục vụ năm 2019 – Bài 11: TIẾN ĐẾN HỘI NHẬP TRỌN VẸN Đôi khi kiêng tránh thuốc men một thời gian cũng giúp chữa bệnh … Đang khi đi trên con đường dài cùng Hội thánh, những anh chị em sống trong hoàn cảnh khó khăn do li dị “tái hôn”, vẫn có thể tham dự đời …

xem thêm

Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi

06.10.2019 – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lc 1,26-38 Gia Đình Sống Mầu Nhiệm Mân Côi Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ lòng thương vô biên Chúa đã gọi chọn từng người chúng con với ơn gọi làm người, làm con Chúa. Mỗi một ngày sống qua đi là lại thêm một ngày chúng con được …

xem thêm

Gia Đình Thực Thi Lòng Thương Xót

29.09.2019 – Chúa nhật XXVI Thường niên – Lc 16,19-31 Gia Đình Thực Thi Lòng Thương Xót Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, chúng con cung kính mến yêu và thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trên gia đình chúng …

xem thêm

Gia Đình Sống Trung Tín

22.09.2019 – Chúa nhật XXV Thường niên – Lc 16,1-13 Gia Đình Sống Trung Tín Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trong Bí tích tình yêu, chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban những ơn cần thiết trong cuộc sống chúng con. Sự sống, …

xem thêm

Gia Đình Thực Tâm Sám Hối

15.09.2019 – Chúa nhật XXIV Thường niên – Lc 15,1-32 Gia Đình Thực Tâm Sám Hối Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể, chúng con xin tôn kính và thờ lạy Chúa. Chúng con biết rằng, tội lỗi là xấu xa, khiến chúng con dần xa lìa Chúa, nhưng vì sự yếu …

xem thêm