Mục Vụ Gia Đình

Nhân đức trong Gia đình: Vâng lời

Nhân đức trong Gia đình: Vâng lời “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điểu phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa” để được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.” Ep 6:1-2 1. Thế nào là sự …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Tính khiêm tốn

Nhân đức trong Gia đình: Tính khiêm tốn   “Hỡi người, bạn đã được nói cho biết điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa hỏi bạn: đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.” Mica 6:8 1. Thế nào là tính khiêm tốn? Khiêm tốn là …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Sự điều độ

Nhân đức trong Gia đình: Sự điều độ “Giác quan của con người sẽ được kiểm soát tốt khi họ không tìm kiếm khoái cảm, vừa phải trong thực phẩm, trung thành và mạnh mẽ, … kẻ cám dỗ chắc chắn sẽ bị đánh bại, vì bất cứ luồng gió nào cũng bị gục ngã trước ngọn núi đá” DHAMMMAPADA …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Lòng thương xót

Nhân đức trong Gia đình: Lòng thương xót “Phúc cho những ai hay thương xót người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” Mt 5:7 1. Thế nào là lòng thương xót? Sự công bằng trao cho con người ta điều người ta xứng đáng được hưởng. Lòng thương xót trao cho con người nhiều hơn điều người ta …

xem thêm

Nhân đức trong Gia đình: Lòng trung thành

Nhân đức trong Gia đình: Lòng trung thành “Những kẻ luôn hướng tâm trí về Ta, những kẻ thờ phượng Ta cách chăm chú với một đức tin không hề nao núng, đó là những kẻ thân tín nhất của Ta.” BHAGAVAD-GITA XII, 2   1. Thế nào là lòng trung thành? Trung thành là bênh vực cho niềm tin …

xem thêm

Nhân đức trong gia đình: Lòng bác ái

Nhân đức trong gia đình: Lòng bác ái “Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân Người. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình. Ta là Đức Chúa.” Lv19:18 1. Thế nào là lòng bác ái? Lòng bác ái là sự quan tâm dành cho ai đó để được ở gần và chia …

xem thêm

Nhân đức trong gia đình: Sống tử tế

Nhân đức trong gia đình: Sống tử tế “Hãy sống tử tế và chân thành, không chỉ ở bề ngoài. Hãy để mỗi chúng ta – những người con yêu dấu của Đức Chúa trở thành trung tâm sự chú ý của Ngài khi chúng ta sống như khí cụ lòng thương xót và ân sủng của Ngài cho con …

xem thêm

Nhân đức trong gia đình: Sự công bằng

Nhân đức trong gia đình: Sự công bằng “Người không phân biệt đối xử, họ trở nên công bằng khi nói lên sự thật, làm tròn bổn phận của mình,  người như thế sẽ biến thế giới sẽ trở nên chốn đáng yêu hơn.” DHAMMAPADA 217 1. Thế nào là sự công bằng? Sống sự công bằng là đối xử …

xem thêm

Nhân đức trong gia đình: Niềm vui

Nhân đức trong gia đình: Niềm vui “Niềm vui cho chúng ta đôi cánh. Khi sống vui mừng thì sức mạnh của chúng ta trở nên sống động, tri thức trở nên sắc bén, trí khôn bớt mù quáng. Chúng ta có thể theo kịp thế giới và thấy được phạm vi ảnh hưởng của mình.” ABDU’L BAHA, bài nói …

xem thêm