Kinh Cầu Cho Gia Đình- Của Ban Mục Vụ Gia Đình

print

Kinh Cầu Cho Gia Đình- Của Ban Mục Vụ Gia Đình

Lạy Cha Chí Thánh/ chúng con  hiện diện nơi đây/ trước tôn nhan Cha để cảm tạ/ và ca tụng về hồng ân cao trọng của gia đình.

Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đã được thánh hiến trong Bí tích Hôn nhân. Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đang gặp khó khăn/ đau khổ/ bệnh tật/ mà chỉ mình Cha biết.

Chúng con cầu nguyện cho các trẻ em/ và những người trẻ/ để họ có thể gặp Cha/ và đáp lại với niềm hân hoan/ về ơn gọi mà Cha đã muốn nơi họ.

Chúng con cầu nguyện cho cha mẹ và ông bà/ để các ngài nhận biết sự hiện diện của các ngài là dấu chỉ về tình phụ tử và mẫu tử của Thiên Chúa.

Lạy Cha/ xin hãy làm cho mỗi gia đình/có thể sống ơn gọi nên thánh trong Giáo Hội./

Xin Cha chúc lành cho các gia đình trong giáo xứ chúng con. Amen.