Câu Đối Mùa Giáng Sinh

print

Câu Đối Mùa Giáng Sinh,

01.
Chúa xuống thế cùng người
Người lên trời với Chúa

02.
Chẳng bởi con nhìn lên
Nhưng vì Chúa cúi xuống

03.
Vinh hiển cõi trời cao
Bình an nơi đất thấp

04.
Trời cao hát vinh danh
Đất thấp reo hạnh phúc

05.
Ơn cứu rỗi bình an
Lộc yêu thương hạnh phúc

06.
Một vầng đông xuất hiện
Nghìn bóng tối lui xa

07.
Ơn cứu rỗi chan hòa
Lời hoan ca réo rắt 

08.
Ơn cứu rỗi lung linh
Niềm an bình rộn rã

09.
Lòng yêu thương tuôn lộc
Mầm cứu độ trổ bông

10.
Hãy vinh chúc Ngôi Lời
Nào tạ ơn Thánh Tử

11.
Trời cao cúi xuống ban ơn thánh
Đất thấp nhìn lên đón lộc thiêng

12.
Thương xót nẩy mầm ơn cứu rỗi
Khiêm nhường vươn dậy phúc trường sinh

13.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời thẳm
Hạnh phúc thiện nhân cõi đất phàm

14.
Thiên Chúa Ngôi Lời nên nhục thể
Phàm nhân kiếp bụi hóa thần linh

15.
Tạ ơn Thiên Chúa giàu thương xót
Ban tặng thế nhân phúc thứ tha

16.
Xé chín tầng trời mà ngự xuống
Về muôn cõi đất để yêu thương

17.
Chúa xuống làm người chia khốn khổ
Người lên chức thánh hưởng vinh quang

18.
Khiêm nhượng, yêu thương, nên tự hiến
Thứ tha, cứu rỗi, dám hy sinh

19.
Hoàng tử bình an thương xuống thế
Bần dân hạnh phúc được lên trời

20.
Nguyện Chúa Giáng Sinh nơi máng cỏ
Xin Người ngự trị cõi lòng con/trong nhà con

 

gã tuần phiên, 10-12-2020