Câu Đối Xuân

print

CÂU ĐỐI XUÂN 
 
CÂU SỐ 1
 
TÂN         PHÚC
XUÂN       LỘC
NĂNG       TÍN
GẪM        TRUNG
SUY         SỐNG
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN
 
CÂU SỐ 2
 
 
TÂN         PHÚC
XUÂN       LỘC
ĐỨC         KIÊN
HẠNH       TRUNG
YÊU         SỐNG
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN
 
CÂU SỐ 3
 
TÂN          ĐỨC
XUÂN       ÁI
PHÚC       TRUNG
LỘC         THÀNH
GIEO        SỐNG
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN
 
 
CÂU SỐ 4
 
THÁNG     NĂM
NGÀY       MỚI
NĂNG       THỰC
GẪM        THI
SUY         SỐNG
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN
 
 
CÂU SỐ 5
 
NGHE       SỐNG
VÂNG       TÍN
GIỮ          TRUNG
THỰC       VINH
HÀNH       PHÚC
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN
 
CÂU SỐ 6
 
 
LẮNG       TRUNG
NGHE       TÍN
SUY         THỰC
GẪM        THI
YÊU         SỐNG
LỜI          CHỨNG
CHÚA       NHÂN

CÂU ĐỐI TẾT:
 
Tết Hồng Ân, xin trọn niềm Tin Mến
Xuân Thánh Đức, quyết chăm chỉ nguyện cầu
 
Tân niên hạnh phúc, mến thương đáo
Xuân nhật bình an, ân sủng lai
 
Lòng không Thiên Chúa: Xuân không Tết
Sống chẳng nghĩa nhân: Tết chẳng Xuân
 
Mừng Tết đến, chúc muôn điều như ý
Đón Xuân về, cầu vạn sự thành công
 
Thánh hóa gia đình trọn năm mới
Đồng tâm giáo xứ suốt tân niên
 
Đức Chúa xót thương liên vạn đại
Tin Mừng truyền bá mãi thiên thu
 
Phúc ấm gia đình nhờ Đức Chúa
Tin Mừng cứu độ được truyền rao
 
Thánh Luật, Giới Răn hằng bất biến
Hòa Bình, Công Lý mãi vẫn y nguyên
 
Suốt năm qua, Chúa thương xót thứ tha mọi tội lỗi
Trọn năm mới, con quyết tâm tín thác một Chúa Trời
 
Chiều Ba Mươi, lúc sẵn sàng tống cựu, quyết tâm chừa tội lỗi, nguyện Chúa ban ơn tha thứ
Sáng Mồng Một, khi háo hức nghinh tân, thề hứa sống nhân lành, cầu Ngài ghé mắt xót thương
 

TRẦM THIÊN THU
Nguồn: simonhoadalat.com

CÂU ĐỐI TẾT
 
1.
Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa,
Thông hợp Tin Mừng sức sống dân.
2.
Xuân mới chan hoà trên đất nước,
Tin Mừng loan báo đến muôn dân.
3.
Đức ái Thánh Gia soi trần thế,
Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.
4.
Nhật khứ nhật lai ân Chủ giang,
Xuân hồi xuân tái phúc Thiên bang.
5.
Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,
Xuân qua mãn thọ phúc con trông.
6.
Xin Thiên Chúa xuân sang hạnh phúc,
Khấn Nữ Vương Tết tặng an bình.
7.
Thiên Chúa Hồng Ân xuân mãn túc,
Thánh Kinh Bửu huấn nhật quang hoa.
 
8.
Ngày xuân kính Chúa, bình an đến,
Năm mới thương người, thánh sủng về.
9.
Mừng xuân hỷ xả thêm công đức,
Đón Tết từ bi bớt não phiền.
10.
Đón xuân mới, rước Chúa vô nhà ở mãi,
Tiễn năm củ, đuổi quỷ đi chỗ ngoài luôn.
11.
Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên,
Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.
12.
Thánh Gia thi bác ái, ân tỷ xuân phong lâm hạ thổ,
Thể Huyết dưỡng nhân linh, đạo đồng húc nhật lệ trung thiên.
13.
Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế,
Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.
14.
Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất
Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.
15.
Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương, hoàn vũ nghinh lạc hưởng
Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý, mọi nhà sống an vui.
 
16.
Tứ đức duy tân, thế giới thái bình kỳ Chủ hữu
Thất ân y cựu, gia đình hoà thuân ngưỡng thiên ân.
17.
Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ,
Vững mạnh bảy ơn, gia đìng hoà thuận Chúa thông ban.
18.
Gia gia, gia thuận cảnh, tôn hiền tử hiếu tề tụng Chúa,
Hộ hộ, hộ hanh thông, quốc thái dân an cộng hoan Thiên.
19.
Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa,
Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen trời.
14.
Chân thành suy niêm kinh Môi Côi
Ơn thiêng dạt dào tuôn tuôn đổ.
Nghĩa thiết thực thi nếp gia đình
Lộc Thánh nhuần thấm tiến tiến lên.
15.
Ơn Chúa tràn đầy, Xuân mới chan hoà trên đất nước,
Lửa Trời chiếu dọi, Tin Mừng rạng tỏ khắp nhân gian.
16.
Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất,
Ơn Trên như mứa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.
17.
 
Nhật Khứu nhật lai ân Chúa giáng,
Xuân hồi xuân tái phúc thiên ban.
18.
Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng,
Xuân qua mãn thọ phúc con dâng.
19.
Liên kết Tin Mừng – Tinh Yếu Chúa,
Hiệp thông Thánh Thể – Sức Sống dân.

Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
Lm. GB. Nguyễn Văn Hiếu

 
– Ngày xuân kiến tạo bức tranh xuân, vươn tới đỉnh cao Chân – Thiện – Mỹ.
– Năm mới dựng xây con người mới, chói ngời gương sáng Đức – Tài – Tâm.
 
* Già mẫu mực, tâm đức nêu gương, việc đạo việc đời, truyền con cháu.
* Trẻ xông pha, nhiệt tình phấn đấu, chữ trung, chữ hiếu, học ông bà.
 
– Duy trì nề nếp, giữ vững thuần phong, nền mống gia đình bền vạn thuở.
– Tuân thủ kỷ cương, nối truyền đạo lý, lầu đai tổ quốc vững nghìn thu.

 
 Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
http://truyenthongconggiao.org