Cầu Nguyện –Bài 11: Hội Thánh Không Phải Là Ông Chủ…. – ĐHY Phanxicô

print

Bài 11: Hội Thánh

Không Phải Là Ông Chủ Của Sứ Điệp Chúa Giêsu 

Mà Là Tôi Tớ Phục Vụ Sứ Điệp Âý

Phúc Âm ân huệ mở rộng cho mọi người.

Dù ai ở ngoài Hội Thánh cũng sử dụng được.

Điều quan trọng không phải là làm cho Hội Thánh vinh quang, làm lợi cho giáo dân.

Quan trọng không phải là làm cho sức mạnh của sự thật NướcTrời được phổ biến đến cho mọi người.

Chúa Giêsu dạy các tông đồ: đừng cản người ngoài nhân danh Ngài mà trừ quỉ (Lc 9,49-50).

Ngài muốn cho chúng ta hợp tác huynh đệ với mọi người chứ không khư khư làm đại lý độc quyền về sự thật.

Ở đâu có tình yêu cộng tác, ở đó có Chúa Giêsu.

Con phải phục vụ Hội Thánh, làm tôi tớ khiêm tốn và trung thành của sứ điệp Chúa Giêsu.

Chứ không phải là ông chủ quan liêu, gây trở ngại khó khăn, khiến người ngoài muốn tìm Chúa, phải hiểu lầm, thất vọng và xa cách.

Xin Chúa cho con năng xét mình.

Vì lời nào? Cử chỉ nào? Thái độ nào của con?

Mà người ta xa Chúa, thất vọng, hiểu lầm Hội Thánh.

Con có vui mừng vì có nhiều sứ giả Phúc Âm?

Có vui mừng hợp tác với họ, nâng đỡ họ?

Hội Thánh khó tiến triến, vì có nhiều ông chủ của Phúc Âm và hiếm tôi tớ trung thành phục vụ Phúc Âm.