Cầu Nguyện –Bài 14 & 15 – ĐHY Phanxicô

print

Cầu Nguyện –Bài 14 & 15 – ĐHY Phanxicô

Bài 14 : Người Kitô Đích Thực

Người Kitô xứng đáng với danh hiệu ấy, là người thể hiện cuộc đời Chúa Kitô, qua mọi tình huống trong đời sống mình.

Mỗi vị thánh đều sống trong sáng nhất, một mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu:

– Chúa Giêsu Hài đồng,

– Chúa Giêsu giảng dạy,

– Chúa Giêsu yêu mến thanh thiếu niên.

– Chúa Giêsu tử nạn…

Đức Mẹ Maria đã sống trọn vẹn cả 15 mầu nhiệm ấy.

Người Kitô thưở sơ khai, đã có một lối diễn tả rất đơn so: “Người Kitô là người mang:

–       Chúa Kitô trong óc,

–       Chúa Kitô trong tim,

–       Chúa Kitô trong mắt,

–       Chúa Kitô trên miệng,

–       Chúa Kitô trên chân”.

Bài 15: Một Lối Sống Thực Tế

 Nhiều lúc con muốn chọn một lối sống thực tế, tóm gọn trong một câu, để tập trung vào đó mọi cố gắng, để hiểu, để bắt chước.

Con tưởng thánh Phaolô đã vạch sẵn cho con rồi.

“Sống đối với tôi chính là Đức Kitô” (Pl 1,21).

Tư tưởng này đã khắc sâu trong tâm hồn Phaolô:

“Nếu tôi sống, chính cho Chúa mà tôi sống, nếu tôi chết, chính cho Chúa mà ta chết.

Vậy dù sống, dù chết, ta vẫn là của Chúa.

Vì chưng Đức Kitô đã chết và sống lại, là để làm Chúa kẻ chết và người sống” (Rm 14,8-9).

“Ngài đã chết vì mọi người, để ai sống thì không còn sống cho mình nữa, nhưng là cho Đấng đã chết và sống lại vì họ” (2 Cr 5,15).

Đức Chúa Cha đã dạy:

“Đây là Con Chí Aí của Ta, các ngươi hãy nghe Ngài” (Mt 17,5).

Hãy để Chúa Giêsu kéo dài cuộc đời Ngài trong con.