Cầu Nguyện – Bài 29: Việc Tầm Thường Trong Phúc Âm – ĐHY Phanxicô

print

Bài 29: Việc Tầm Thường Trong Phúc Âm

 

Chúa Giêsu dạy con sống thực tế, đáng giá những việc tầm thường dưới con mắt Chúa: thu nhặt những vụn bánh và cá, đi đánh cá, làm bếp, mua dầu thắp, viếng thăm người bị bỏ rơi, ốm bệnh, chia sẻ cơm áo, yêu thương, tha thứ làm người làm khốn mình… toàn là những việc tầm thường!

Đời ai cũng gặp, ngày nào cũng làm, nhưng hậu quả lớn, vì nó có khả năng mang lại sự sống, hạnh phúc cho một đời người, hoặc gây đổ vỡ cho một gia đình, xây dựng tương lai cho một xã hội mới.

Vì đó là chứng tá của tình yêu, là làm cho Chúa, là giá trị để mở cửa thiên đàng.

Ai dám bảo thế?

Chính Chúa Giêsu đã nói:

“Ai trung tín trong việc nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).

Những công việc tầm thường từng giây phút.

Nếu tất cả mọi người làm việc tầm thường với quả tim Chúa Giêsu,

Cuộc cách mạng tình thương sẽ thương sẽ thực hiện.

Thành công ở trong tầm tay của chúng ta.

Con sẽ ngạc nhiên sung sướng lúc nghe Chúa Giêsu nói:

“Hỡi tôi tớ trung tín và khôn ngoan!

Vì con trung tín trong việc nhỏ

Hãy vào mà hưởng sự vui mừng của Chúa con” (Mt 25,21.23)