Cầu Nguyện – Bài 53: Trong Giây Phút Này Chúa Giêsu Tiếp Tục Thánh Lễ – ĐHY Phanxicô

print

Bài 53: Trong Giây Phút Này Chúa Giêsu Tiếp Tục Thánh Lễ

 

Chúa Giêsu tiếp tục thánh lễ đến tận thế, người sử dụng dụng bàn tay của linh mục trong phép Thánh Thể một cách huyền nhiệm mà thực tại.

Dâng thánh lễ đúng nghi thức phụng vụ không đủ, Chúa Giêsu không theo qui luật phụng vụ ngày nay;

nhất là những tâm tình trong giờ tử nạn, nhất trên thánh giá, đau khổ thể xác, tinh thần,

chịu sỉ nhục cho đến chết nhục hình trên thập giá, hình phạt dành cho nô lệ,

chịu mọi người ruồng bỏ, kể cả Đức Chúa Cha.

Xin Chúa cho chúng con dâng thánh lễ như Chúa Giêsu.

Nếu chúng không dâng mình làm hy lễ toàn thiêu, nếu cuộc đời chúng con không chịu đói, chịu khát, chịu lạnh lẽo, chịu sỉ nhục, chịu khổ, chịu vả vào mặt, chịu đội mũ gai, chịu vác thánh giá, chịu đóng đinh, chịu chết, chịu chôn trong mồ, kẻ khác sẽ phải sữa chữa, phải vá, phải thay.

Chưa tế lễ như Chúa Giêsu.

Nếu con còn sợ, còn kiếm cách tránh né thân phận Chúa Giêsu, thì dù theo nghi thức nào, có long trọng đến đâu, con không tế lễ với tâm tình Chúa Giêsu.