Cầu Nguyện – Bài 62: Lao Dộng Trí Oc, Doàn Kết,Truyền Thống Là Bí Quyết Của Thành Công – ĐHY Phanxicô

print

Bài 62: Lao Dộng Trí Oc, Doàn Kết,Truyền Thống Là Bí Quyết Của Thành Công

Con ở trong tù,

nhưng trí óc con ở ngoài.

Con nghĩ  đến tương lai đất nước,

làm thế nào để xây dựng lại quê hương thân yêu và tang thương của con?

Mỗi cá nhân, mỗi giới đều có trách nhiệm.

Cách riêng đối với anh chị em công nhân,

có thể tóm tắt trong bốn tiếng:

”Lao động, trí óc, đoàn kết, truyền thống”.

Bí quyết để thành công.

Đây là bốn yếu tố có tính cách liên kết,

chủ yếu không thể thiếu được,

đối với một người yêu nghề cách mê say.

Vì thánh ý Chúa đã kêu gọi họ,

để họ thánh hóa môi trường họ đang sống và để họ được thánh hóa trong môi trường ấy.

Xin Chúa cho những người anh em của con,

ý thức vai trò quan trọng của họ,

biết tìm ánh sáng nơi lời Chúa,

và sức mạnh nơi mình Chúa.

Nếu họ muốn, họ có thể biến đổi thành quả đất