Cầu Nguyện – Bài 63 : Lao Động – ĐHY Phanxicô

print

Bài 63 : Lao Động

Không phải cứ phí sức, toát mồ hôi là lao động tốt.

Con người không phải là máy móc,

Con người cao cả vì nó biết sử dụng tim óc.

Lao động không phải là nô lệ,

lao động là cộng tác với Thiên Chúa tiếp tục tạo dựng, làm cho trời đất, làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Xin Chúa giúp con học tập những đức tính của lao động.

Kiên kì như những người điêu khắc chạm một pho tượng, như mẹ chằm chiếc nón bài thơ, em bé thiêu bức tranh.

Thông minh như cậu thanh niến sử dụng máy điện tử.

Hy sinh như nhà nông một nắng hai sương.

Tận tụy như người thợ may sửa xe, bơm vá ở góc đường,

Phẩm chất như người mẹ già ngôig nấu cơm binhf dân dưới túp lều tranh.

Yêu thương như cô y tá chôn mình suốt đời trong viện bài phong.

Yêu quí nghề nghiệp của mình.

Trân trọng những khách hàng không bao giờ thất mặt, 

từ quả tim mình gửi đến một người một nụ cười, một thoải mái, một niềm vui.

Khi họ sử dụng sản phẩm của con.

Lúc ấy mỗi sản phẩm của con thành một tác phẩm.

Đời con là một món quà đẹp Chúa tặng ai gặp con.