Cầu Nguyện –Bài 65: Đoàn Kết – ĐHY Phanxicô

print

Bài 65: Đoàn Kết

Muốn lao động thành công phải đoàn kết.

Lao động một mình là tình trạng cổ xưa thời đại thủ công, của đổi chác hiện vật.

Ta đang sống trong thế giới vi tính, điện tử, trong thời đại phản lực, chiến tranh trên các vì sao.

Nhân loại cần đoàn kết lại, tập trung trí tuệ.

Đoàn kết để cùng nhau đấu tranh

chống lại bất công, bất công, bạo lực.

Đoàn kết để thống nhất sức mạnh,

chống lại nghèo đói, bệnh tật, dốt nát.

Đoàn kết để hiệp nhất hành động.

Muốn đoàn kết, cá nhân phải chấp nhận hy sinh, kỷ luật,

Muốn đoàn kết phải có một lý tưởng cao đẹp xứng đáng.

Muốn đoàn kết phải loại trừ tính ưa nói trội, tiêu diệt tính ích kỷ, xóa bỏ óc bè phái.

Thiên hạ đoàn kết vì vụ lợi, vì bè cánh,

vì mưu mô thủ đoạn, gian trá, lưu manh đến tầm cỡ quốc tế.

Nên thiên hạ đã gây chiến tranh khốc liệt.

Thiên hạ tự hủy diệt: “Cây xấu không thể xinh trái tốt”.

Muốn “hiệp nhất cuàng nhau” phải “nhờ Chúa Thánh Thần”.

Chúa Giêsu biết chúng ta quá rõ, tận xương tận tủy,

nên Ngài xin tha thiết:

“Xin Cha cho chúng con hiệp nhất tất cả nên một,

như Cha ở trong con và con ở trong Cha” (Ga 17,22).