Cầu Nguyện – Bài 82: Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Liên Lỉ – ĐHY Phanxicô

print

Bài 82: Làm Thế Nào Để Cầu Nguyện Liên Lỉ

(Lc 18,1)

Đối với đời sống linh hồn, cầu nguyện là hơi thở.

Không cầu nguyện, linh hồn ta chết ngạt.

Con sống trong Chúa, bằng lời cầu nguyện, linh hồn con như đứa trẻ trong lòng mẹ nó, mẹ và con cùng một hơi thở, cùng một nhịp tim.

Chúa Giêsu đã làm gương.

Phúc Âm cho con thấy Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm trên núi.

Cầu nguyện trước khi làm phép lạ, trước khi chọn tông đồ, trong bữa tiệc ly, lúc toát mồ hôi trong vườn Giêtsêmani, trong lúc hấp hối trên cây thánh giá.

Cầu nguyện bằng lời Chúa. Đời Chúa Giêsu như một động tác cầu nguyện liên lỉ. Luôn luôn hướng về Đức Chúa Cha, với tâm tình yêu mến, làm vinh dang Cha,” danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”.

Với ước nguyện đến giờ của Chúa, hầu thực hiện lễ hy sinh của tình yêu

Chúa đã nói:

“Ta là Cha Ta là một” (Ga 10,30).

“Hãy cầu liên lỉ” (1 Tx 5,17).

“Ta luôn luôn làm những sự đẹp lòng Cha” (Ga 8,29).

Điều này giải thích cho con, lời cầu nguyện liên lỉ là sự kết hiệp với Chúa Cha,

Và trong thực tế, cầu nguyện liên lỉ là luôn luôn làm trọn thánh ý Chúa.