Cầu Nguyện – Bài  84: Chúa Giêsu Ẩn Mình – ĐHY Phanxicô

print

Bài  84: Chúa Giêsu Ẩn Mình

 

Chúa Giêsu làm phù phép, biến hóa chăng?

Không, Chúa Giêsu hằng ở giữa người Do Thái,

Ở giữa các tông đồ, các môn đệ; ăn uống, giảng dạy…

Có người bảo Ngài là Gioan Tẩy giả, là Êlia.

Có người gọi là Thầy, là Chúa, là con Vua Đa Vít.

Có người gọi là phản động quần chúng, là người thu thuế gian lận, tên bị quỉ ám… thậm chí các người thân cũng ngộ nhận.

Họ hàng nghe cho người ta cho Ngài là điên thì muốn gọi Ngài về.

Hai môn đệ đi làng Emmau, tưởng Ngài là một khách bộ hành.

Mađalêna tưởng Người là ông giữ vườn.

Các tông đò tưởng Người là một bóng ma.

Nhiều lần Chúa Giêsu xưng mình là người Chúa Cha sai đến, và người anh em là Chúa Giêsu.

Nhưng ít người hiểu được, chấp nhận được.

Tại sao vậy?

Tại sao Chúa Giêsu lạ lùng quá! Tốt lành không thể tưởng tượng!

Làm sao Thiên Chúa hạ mình như vậy được!

Nhân lành như vậy! Tha thứ như vậy, yêu thương như vậy,

Đơn giản như vậy! Chúa phải khác!

Họ muốn phải nghĩ như họ: cao sang, quyền phép.

Khiến lửa từ trời đốt thành Samaria, xưng mình à vua Do Thái, cho môn đệ chém quân dữ, ném đá người đàn bà ngoại tình…

Chúa phải đứng về phe họ, Chúa phải có lợi cho họ.

Nếu Chúa “không biết điều” thì họ “cải tạo” Chúa lại.