Cầu Nguyện – Bài 87: Sự Thách Đố Đối Với Hội Thánh Trong Mọi Thời Đại – ĐHY Phanxicô

print

Bài 87: Sự Thách Đố Đối Với Hội Thánh Trong Mọi Thời Đại

Khi Con Người trở lại, Ngài sẽ còn tìm thấy đức tin trên quả đất này không” (Lc 18,8).

Chúa Giêsu nói lên lời này trong hoàn cảnh của dân Do Thái bị áp bức bóc lột bởi ngoại bang và những thành phần xấu.

Giáo dân thời Hội Thánh sơ khai bị bát bớ tiêu diệt, lịch sử loài sử loài người tiếp tục cho đến ngày nay.

Các “tội xã hội” ngày nay còn hung dữ, trắng trợn, tàn khốc hơn mọi thời đại trước đây: độc tài hơn, đàn áp hơn, bạo lực hơn. Triệu triệu ngườ lên tiếng khóc than kêu gọi công lý.

Hội Thánh đứng trước thách đố.

Hội Thánh có sức gì cứu vớt không?

Nhiều người nghĩ rằng chỏ có một cuộc cách mạng Mác-xít mới giải phóng con người được. Nhưng 70 năm qua đã chứng minh sự phá giá của lý thuyết ấy trên khắp thế giới.

Thách đố vần còn, phải làm gì để cứu con người?

Đức tin, Chúa Giêsu hỏi còn đức tin không?

Có đức tin con người sẽ bước theo Chúa, nghe lời Chúa.

Có đức tin sẽ thắng được những chia rẽ, những mâu thuẫn giữa giai cấp xã hội.    

Có đức tin, quyền lực kẻ mạnh trở thành phục vụ người yếu,

có đức tin con người sẽ lòng đón nhận tình thương của Chúa là Cha.

Nhờ đức tin tất cả lịch sử, tất cả quả đất sẽ biến đổi.

Chỉ có tình thương mới thắng hận thù. Một tình thương thực sự xây dựng trên nền tảng Chúa là Cha. Tất cả nhân loại là anh em.

Muốn có đức tin, Giáo Hội phải ở  trong tình trạng loan tin mừng, truyền giáo, tái truyền giáo.

Ý thức sứ mệnh truyền giáo, trách nhiệm sẵn sàng truyền giáo.

Chỉ có cách đó giải quyết được thách đố