Cầu Nguyện – Bài 89. Những Kinh Vắn Tắt Của Tôi – ĐHY Phanxicô

print

Bài 89. Những Kinh Vắn Tắt Của Tôi

Con nghĩ rằng Chúa Giêsu đã cho tôi một Kinh: ”Kinh Lạy Cha”. Vắn tắt, cô đọng, dầy đủ.

Đời Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện. Là một câu chuyện chân tình đơn sơ của Chúa Giêsu với Chúa Cha.

Cũng có lần khá dài, không công thức như lời nguyện linh mục sau buổi tiệc ly: tha thiết, tự đáy lòng.

Thường Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các thánh tông đồ cầu nguyện với những lời kinh vắn tắt, nhưng rất hay, rất đẹp, gắn liền với cuộc sống hằng ngày.

Con yếu đuối, nguội lạnh, nên con thích mấy kinh vắn tắt này, trước nhà tạm Chúa, nơi bàn viết, lúc ở một mình, lúc đi giữa hè phố, đọc đi đọc lại nhiều lần, con thấy thật thắm thía.

Con đang ở bên Chúa.

“Lạy Cha xin Cha tha cho chúng, vì chúng nhầm… (Lc 23,24)

“Xin Cha cho tất cả nên một” (Ga 17,21)

”Này con là tôi tá của Đức Chúa Trời…” (Lc 1,38)

“Con ơi nhà này hết rượu…” (Ga 2,3)

“Đây là con Mẹ, đây là Mẹ con” (Ga 19,16-27)

“Lạy Chúa khi về nước thiên đàng xin nhớ đến con cùng”  (Lc 23,42)

“Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì…”

“Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa” (Ga 21,17)

“Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ có tội” (Lc 18,13)

Nhưng kinh nho nhỏ kết thành một lời cầu nguyện.

Cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn, những lời nói thân mật, làm thành một đời yêu thương.

Những kinh nho nhỏ giữ ta luôn trong tràng thái cầu nguyện, không tách lìa ta ra khỏi công việc hiện tại, nhưng giúp ta thánh hóa mọi sự.