Cầu nguyện trước Thánh Thể: Gia Đình Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

print

Gia Đình Chọn Chúa Làm Gia Nghiệp

Lạy Chúa Giêsu, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa. Hôm nay, để trả lời cho vấn nạn: phải làm gì để được sống đời đời? Gia đình chúng con tin tưởng và nói lên niềm xác tín chọn Chúa làm gia nghiệp, làm lẽ sống đời đời. Xin Chúa cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy, giúp mỗi người chúng con đáp trả lời mời gọi nên trọn lành của Chúa với từng hoàn cảnh sống của chúng con.

  • “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời”.

Lạy Chúa Giêsu, người thanh niên đã đến gặp Chúa để hỏi về cách thế để có được sự sống đời đời, anh đã sống thật tốt, nhưng Chúa muốn anh tiến thêm trên con đường hoàn hảo hơn, khi bảo anh bán hết những gì anh có, cho người nghèo, rồi đến theo Chúa. Lời mời gọi này đưa anh vào khúc ngoặt quyết định của cuộc đời anh, và cũng đặt ra chọn lựa cho chúng con hôm nay.

Khi bảo bán hết của cải đang có, Chúa dạy chúng con: muốn sống vĩnh cửu đời sau thì hãy bỏ những gì là tạm bợ đời này, xin cho chúng con dần dần giảm bớt được những lôi kéo, ràng buộc của vật chất trần thế để hướng lên cao, sống theo Lời Chúa, Lời mang lại cho chúng con sống đời đời.

Khi bảo đem cho những người nghèo khó, Chúa muốn chúng con hiểu rằng, kho tàng trên trời được tích lũy qua việc thực thi tình bác ái yêu thương, xin cho chúng con luôn biết quảng đại cho đi của cải vật chất để nhận lại dồi dào ơn phúc siêu nhiên.

(thinh lặng)

  • “Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, câu trả lời đầy xác tín của thánh Phêrô cũng là tâm nguyện của mỗi chúng con hôm nay. Qua bí tích Thánh tẩy chúng con đã xác tín con đường theo Chúa, từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ thế gian để chọn Chúa làm gia nghiệp. Thế nhưng trong cuộc sống người Kitô hữu, chúng con chưa thể hiện được niềm xác tín đó. Chúng con vẫn thường chạy theo những sự phù phiếm của thế gian, coi trọng của cải vật chất hơn tình nghĩa anh em, tìm giải trí hưởng thụ hơn việc đạo đức và tôn thờ Chúa, nhiều khi tham công việc hay một chuyến đi chơi mà cắt xén hay bỏ cả Thánh lễ ngày Chúa nhật.

Lạy Chúa, khi chọn Chúa làm gia nghiệp là chúng con tuân giữ luật Chúa, đặt Chúa ở chỗ ưu tiên nhất trong cuộc đời. Xin cho các đôi vợ chồng trẻ luôn nhớ lại lời thề hứa ngày lãnh bí tích hôn phối để trung thành với Chúa và trung thành với nhau. Xin Chúa đến ngự trị trong các gia đình để hàn gắn những đổ vỡ, giải hòa những xung khắc, hâm nóng lại tình yêu để mọi gia đình thật sự là tổ ấm của tình thương.

(hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con cảm nhận được ánh mắt yêu thương của Chúa đang nhìn mỗi người chúng con, khi mời gọi chúng con chọn lựa và bước theo Chúa. Xin tuôn đổ trên gia đình chúng con sức mạnh của tình yêu Chúa, giúp chúng con sẵn sàng sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng, trung thành bước đi theo Chúa và đi trọn con đường yêu thương, đưa chúng con về bên Chúa và đến với mọi người. Amen.

giaophanbaria.org