Cây Thánh Giá Chúa Vác

print

CÂY THÁNH GIÁ CHÚA VÁC

(Tiếp nối suy tư ngày Thứ Sáu Tuần Thánh)

Trích trong sách Chiếc chiếu sau bụi Hoa Quỳnh

Lm.GB Phương Đình Toại

Theo các nhà sử học và chú giải Kinh Thánh thị Th cây Thánh giá mà Chúa vác năm xưa chỉ có thanh ngang chứ không có thanh dọc, vì chắc chắn toàn bộ thập giá với một thanh ngang và thanh dọc thị không tài nào vác đi được. Thường thì những nơi đóng đinh tội nhân đã được trồng sẵn những thanh dọc, và tội nhân phải vác thanh ngang đi đến nơi bị đóng đinh. Một điểm lạ là tại sao phải nhờ ông Simon vác phụ? Theo cho Raymond Brown thì có lẽ lúc đó Chúa Giêsu đã quá yếu không còn vác nổi vì bị đánh đòn và bị nhục hình.

Nhưng nếu chúng ta suy gẫm về ý nghĩa của hình ảnh Chúa vác Thánh giá, chúng ta có thể thấy được Chúa thương chúng ta như thế nào. Về Thần học, cây thập giá là sự liên kết lồng trong sự liên kết, tha thứ được ghép trong tha thứ. Thanh dọc của Thánh giá là liên kết giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa với loài người, và thanh ngang tượng trưng cho sự liên kết giữa con người với nhau. Tuy nhiên, do chống lại nhau, ganh đua, hãm hại nhau, và không yêu thương nhau mà con người không còn tương quan với nhau nữa, chính sự tương quan gãy đổ giữa người với người cũng dẫn đến tương quan gãy đổ giữa con người với Thiên Chúa.

Hình ảnh Chúa Giêsu vác cây thập giá (thanh ngang) trên mình, nói lên việc Ngài đem hết hận thù đau đớn mà con người gây cho nhau và nối lại bằng chính thân xác của mình, nhưng không chỉ giữa người với nhau mà Ngài đã vác nó về để gắn nó vào mối liên kết giữa con người. với Thiên Chúa khi bị đóng đinh.

Chúa vác sự đau đớn và gãy đổ của con người với con người và đưa nó lên, đặt trên sự gãy đổ giữa con người với Thiên Chúa, Ngài nối những gãy đổ đó lại bằng chính thân xác của mình bị đóng đinh trên đó. Và qua thân xác của Chúa, chúng ta được hàn gắn với nhau và với Thiên Chúa Cha trên trời. Qua Chúa Giêsu, cây thập tự trở thành biểu tượng của sự hàn gắn, yêu thương và tha thứ cho đến cùng.

Khi nhìn lên Chúa trên thập giá, bạn hãy dâng lên Chúa những gãy đổ của mình, những mất mát của mình. Ước gì nhờ nhận ra tình thương của Chúa trên thập giá có thể làm cho cái tôi của mỗi người chúng ta được hạ xuống. Và khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa của chúng ta khiêm tốn đến nhường nào từ trên cao, kiên nhẫn với chúng ta như thế nào từ mỗi vết thương của Ngài, mỗi vết rạn nứt trong tình bạn, tình thân của chúng ta sẽ được chữa lành. Amen.