Cha Đaminh Nguyễn Tường Huy nhậm sở Họ đạo Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

print

Cha Đaminh Nguyễn Tường Huy nhậm sở Họ đạo Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hôm nay Thứ Năm ngày 2/7/2020, Họ đạo Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời cùng với quý cha Hạt Bạc Liêu chào đón tân cha sở, cha Đaminh Nguyễn Tường Huy.

Vào lúc 9g00, cha sở mới, Đaminh Nguyễn Tường Huy chủ sự dâng thánh lễ tạ ơn nhân ngày nhận nhiệm sở mới. Cùng đồng tế có các cha Hạt Bạc Liêu, quý cha cùng lớp và một số cha thân quen.

Cha Mt. Ngô Hữu Nghiệm chia sẻ về tâm tình lên đường của cha sở như Mẹ Maria ngày xưa.

Xin chúc cha Dom. Nguyễn Tường Huy luôn tin tưởng, phó thác như Mẹ Maria trong nhiệm vụ mới.

MVTT/Hạt Bạc Liêu